Up-to-date

Wanneer je een woning wil verhuren, dient deze te voldoen aan enkele kwaliteitseisen.


Wanneer je een woning wil (ver)bouwen, begin je altijd zeer enthousiast omdat je zo snel mogelijk naar het eindresultaat toe wil werken, maar (ver)bouwen duurt meestal langer dan gehoopt en brengt dikwijls ook wat minder praktische dingen met zich mee.


Kleine vernieuwingswerken in je woning aanbrengen, je tuin (her)aanleggen of extra kamers creëren,…
Kan dat zomaar of dien je hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen?


Vanaf 1 januari 2020 worden er door de Vlaamse Overheid enkele verplichtingen opgelegd waaraan jouw woning moet voldoen.


Wanneer deze normen niet nageleefd worden,  riskeer je zogenaamde strafpunten. Vanaf 15 strafpunten loop je de kans dat jouw woning onbewoonbaar wordt verklaard.


Je wil dichter bij je werk gaan wonen, de woning wordt te groot nu de kinderen het huis uit zijn of je hebt gewoon zin in iets nieuws… wat de reden ook mag zijn, kan je jouw woning gewoon verkopen zonder instemming van de kinderen?


Stagiaire-vastgoedmakelaar Jelke Vranckx


Een eigenaar van een woning kan ten allen tijde zijn/haar woning verkopen. Dat geldt dus ook voor een eigenaar van een woning die wordt verhuurd (de verhuurder).


Het leven loopt niet altijd zoals gewenst en verandering heeft dikwijls gevolgen voor eerder genomen beslissingen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je huurcontract wanneer je uit elkaar gaat?


Wanneer je voor jezelf een woning wil verbouwen, houd je voornamelijk rekening met wat jouw persoonlijke wensen zijn. Maar waar hou je best rekening mee als je een woning wil verbouwen om nadien op de verhuurmarkt te gooien?


Een woning (ver)kopen op lijfrente kan in volle eigendom of in naakte eigendom.
Het bedrag van de lijfrente wordt berekend op basis van leeftijd en de levensverwachting van de verkoper.


Pagina 3 van 4