Wanneer ben je effectief eigenaar van de woning die je net kocht ?

Zodra er een akkoord wordt bereikt tussen de verkoper en de koper van een woning, dient er een compromis – of voorlopige overeenkomst – opgemaakt te worden door de vastgoedmakelaar.

COMPROMIS

Het compromis is bindend en vormt de basis van de notariële akte die de notaris moet opstellen. Het is belangrijk dat het compromis goed is opgesteld zodat er nadien geen reden tot discussie kan zijn.

Een ondertekend compromis betekent nog niet dat de koper meteen eigenaar wordt van de woning die wordt aangekocht.

TIJD TUSSEN COMPROMIS EN VERKOOPAKTE

Na het ondertekenen van deze voorlopige overeenkomst heeft de verkoper maximaal 4 maanden tijd om de akte te laten verlijden. Dat betekent het officieel maken van de overeenkomst.

De periode van 4 maanden geeft de notaris de tijd om alle nodige documenten en attesten op te vragen en de nodige controles uit te voeren. Als koper wordt verwacht dat je binnen deze periode de registratiekosten overmaakt aan de notaris.

KOOP-VERKOOPBELOFTE

Wanneer de overeengekomen voorwaarden tussen de koper en de verkoper over een langere periode lopen dan 4 maanden wordt er meestal gebruik gemaakt van een wederzijdse koop-verkoopbelofte. Deze overeenkomst geeft aan de koper en de verkoper meer ruimte om binnen het wettelijk kader de gewenste afspraken overeen te komen.

NOTARIËLE AKTE

Wanneer alles in orde is, kan de notariële akte voorgelezen worden voor de betrokken partijen en ondertekend. Vanaf dan ben je wettelijk de nieuwe eigenaar van de aangekochte woning.