Hebben kinderen inspraak wanneer je jouw woning wil verkopen?

Je wil dichter bij je werk gaan wonen, de woning wordt te groot nu de kinderen het huis uit zijn of je hebt gewoon zin in iets nieuws… wat de reden ook mag zijn, kan je jouw woning gewoon verkopen zonder instemming van de kinderen?

EIGENAAR

Als je eigenaar bent van de woning, bepaal je zelf ook wat je hiermee wil doen. Je kinderen maken op dit ogenblik helemaal geen aanspraak op een eventueel erfdeel, dus de beslissing kan door jou als eigenaar volledig onafhankelijk genomen worden.

VRUCHTGEBRUIK

Is de woning in blote eigendom van de kinderen en beschik je als ouder enkel over het vruchtgebruik dan dienen jullie allemaal akkoord te zijn om de woning te verkopen en dient er ook gedeeld te worden in de opbrengst.
Wanneer de kinderen minderjarig zijn, dient de vrederechter machtiging te verlenen om te kunnen verkopen.

OVERLIJDEN

Wanneer je partner overlijdt en je als langstlevende in de woning blijft wonen, kan je best de notaris contacteren zodat je weet waar je aan toe bent. Wanneer de kinderen de blote eigendom bezitten, kan je ook hier weer samen beslissen om de woning te verkopen. De kinderen kunnen niet eisen dat je de woning verkoopt, maar omgekeerd kan dit wel.

ONBEKWAAM

Wanneer je zelf niet bekwaam bent om een beslissing te nemen, dient een bewindvoerder aangesteld te worden die aan de vrederechter machtiging kan vragen om jouw woning te verkopen.

Voor het beste advies betreffende verkooprecht, kan je steeds advies inwinnen bij onze Vastgoedplus-medewerkers.