Wat gebeurt er met het huurcontract als je uit elkaar gaat ?

Het leven loopt niet altijd zoals gewenst en verandering heeft dikwijls gevolgen voor eerder genomen beslissingen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je huurcontract wanneer je uit elkaar gaat?

FEITELIJK SAMENWONEND

Wanneer je als feitelijk samenwonenden uit elkaar gaat, is het van belang te weten wie de huurovereenkomst heeft ondertekend.
De partij die ondertekend heeft, blijft verantwoordelijk voor de huur en de kosten en is ook de enige partij die het huurcontract desgewenst kan opzeggen.

Wanneer beide partijen de huurovereenkomst hebben ondertekend, zijn beide partijen verantwoordelijk en moeten ze er onderling uitkomen wie al dan niet blijft wonen.

Dit moet dan ook aan de verhuurder gemeld worden zodat de vertrekkende partij uit de overeenkomst kan worden geschrapt of een nieuwe huurovereenkomst kan worden opgemaakt.

WETTELIJK SAMENWONEND OF GEHUWD

Wanneer je wettelijk samenwoont of gehuwd bent, word je als koppel samen als huurder beschouwd, ongeacht of de huurovereenkomst door één of beide partijen werd ondertekend, ook als deze huurovereenkomst dateert van voor de verbintenis als koppel werd aangegaan.

Beide partijen zijn dus verantwoordelijk voor de huur en kosten van de woning en het is ook aan partijen om samen te beslissen wie in de huurwoning blijft wonen.
Kom je niet tot een overeenkomst, dan is het aan de rechter om hierin een beslissing te nemen. Ook hier dient aan de verhuurder gemeld te worden wie blijft wonen.

Let op: Wanneer jullie beiden de huurovereenkomst hebben ondertekend, kan de verhuurder nog tot 6 maanden na de beëindiging van het huurcontract de vertrekkende partij aanspreken voor het betalen van de huur.
Wees dus goed geïnformeerd!

Aarzel niet ons kantoor te contacteren wanneer jullie meer informatie wensen over de rechten en plichten als huurder of verhuurder.