De verkoop van een woning brengt heel wat administratie met zich mee, toch?

Wanneer je jouw woning wil verkopen, volstaat het niet enkel een koper te vinden en sleutels uit te wisselen.

Er dienen heel wat attesten en administratieve zaken in orde te worden gebracht zodat deze aan de nieuwe eigenaar kunnen worden overgedragen.

ELEKTRICITEITSKEURING

De volledige elektrische installatie dient gekeurd te worden zodat de nieuwe eigenaar weet of deze al dan niet in orde is.

STOOKOLIETANK

Wanneer de woning wordt verwarmd met stookolie, dient de stookolietank eveneens gekeurd te worden.

BODEMATTEST

Een bodemattest geeft aan dat de woning gebouwd is op al dan niet verontreinigde grond.
Dit attest kan aangevraagd worden bij de notaris of OVAM.

KADASTRAAL PLAN

Het kadastraal uittreksel bevat de gegevens van de eigenaar, de aard van het pand, perceelnummer, de oppervlakte, het bouwjaar en het kadastraal inkomen.

Het kadastraal plan bepaalt de perceelgrenzen en geeft een zicht van de bebouwde oppervlakte op het perceel. Deze documenten kunnen opgevraagd worden bij het kadaster.

EPC

Het energieprestatiecertificaat geeft de energiezuinigheid weer van de woning. Hoe lager de EPC-score, hoe energiezuiniger de woning.
Het EPC-attest kan opgesteld worden door een energiedeskundige.

PID

Het postinterventiedossier is verplicht voor woningen gebouwd na mei 2001 en omvat de technische gegevens van de woning: structuur, materialen,…
Dit document wordt opgesteld door de aannemer of de bouwheer.

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

Dit document kan je opvragen bij de gemeente en is een garantie voor de nieuwe eigenaar dat er geen bouwovertredingen zijn gemaakt bij de bouw van de woning.

OVERSTROMINGSGEBIED

Je dient als verkoper ook aan de nieuwe eigenaar mee te delen of de woning al dan niet in overstromingsgebied is gebouwd.

Er komt dus heel wat kijken bij de verkoop van een woning.

Vastgoedplus staat je graag bij in het in orde brengen van al deze administratieve zaken.