Nieuwe huurwetgeving vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaamse huurdecreet in werking. 
Wat verandert er zoal?

HUURWAARBORG

Nieuwe huurders zullen 3 maanden huurwaarborg betalen. Voorheen was dat 2 of 3 maanden.
Bij beëindiging van het huurcontract zal het ook eenvoudiger worden om deze huurwaarborg terug te krijgen.

OPZEGGEN OVEREENKOMST

De huurovereenkomst van 9 jaar blijft de regel maar voor de contracten van korte duur (minder dan 3 jaar) wordt ook een opzegmogelijkheid ingebouwd.
Een verhuurder die een overeenkomst vroegtijdig stopzet moet hiervoor een officiële reden geven.

HUURPRIJS

De verhuurder mag de huurprijs aanpassen onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld na aanpassingswerken of energiebesparende maatregelen waardoor de huurwaarde van de woning stijgt.

WIE BETAALT WAT ?

De Vlaamse regering zal een richtinggevende lijst opstellen wat betreft kleine onderhoudswerken. Zo zullen talloze discussies kunnen worden vermeden.

(VER)KOOP HUURWONING

De (ver)koop van een huurwoning wordt gereglementeerd zodat het contract tussen huurder en verhuurder geldig blijft wanneer de woning wordt verkocht aan een nieuwe eigenaar.

Huurcontracten afgesloten vanaf 1/01/2019 vallen onder deze nieuwe regelgeving.
Voor huurovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden.

Huur of verhuur je een woning? Neem dan zeker ook een kijkje op de website www.huur-recht.be of neem contact op met onze verhuur-medewerker GILLES MANDELINGS