De huurwaarborg

Wanneer je een appartement of woning huurt, dien je naast het afsluiten van een huurcontract meestal ook een huurwaarborg te betalen.

De huurwaarborg is een bedrag dat door de huurder bij aanvang van het huurcontract wordt betaald en mag maximaal 3 maanden huur bedragen. De huurder kiest de vorm van de huurwaarborg

VORM

De meest voorkomende vorm is de geïndividualiseerde rekening. De huurwaarborg wordt dan gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.
Maar ook andere vormen zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld een kapitalisatiebon, obligatie, bankwaarborg of borgstelling.

HUURWAARBORGLENING

Huurders die moeilijk een waarborg van 3 maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen.
Opgelet, dit kan enkel voor huurcontracten die worden afgesloten na 1 januari 2019.

TERUGGAVE

Wanneer het huurcontract wordt stopgezet en je als huurder alle verplichtingen bent nagekomen en geen huurachterstand hebt, krijg je de volledige huurwaarborg terug, weliswaar vermeerderd met de interesten.

Wanneer er schade of huurachterstand blijkt, kan de verhuurder op zijn beurt aanspraak maken op de huurwaarborg ter compensatie van de geleden schade

Teruggave van de huurwaarborg of het overeengekomen deel kan enkel mits het schriftelijke akkoord van de verhuurder.

Aarzel niet onze Vastgoedplus-medewerkers te contacteren bij vragen omtrent de huurwaarborg.