Hoe een geschikte huurder vinden?

Wanneer je een woning wenst te verhuren, hoop je een huurder te vinden die jouw eigendom als een goede huisvader onderhoudt en ook netjes op tijd de huur betaalt.

Maar hoe vind je die?

IDENTITEIT

Het is logisch dat je kandidaat-huurders graag een beetje beter wil leren kennen. Je mag als verhuurder steeds vragen naar zijn/haar identiteit, huidige woonplaats en een bewijs van inkomen.
Je mag ook steeds vragen naar eventuele huisdieren en hobby’s. Op deze manier kan je toch al een beetje een beeld vormen van de huurder die zich kandidaat stelt.

Als verhuurder moet je natuurlijk wel een zekere vorm van privacy bewaren.

PLAATSBESCHRIJVING

Stel ook steeds een duidelijke plaatsbeschrijving van de te verhuren woning op voor aanvang van de huurperiode. Zo kan de staat van de te verhuren woning na uittrede van de huurder correct vergeleken worden met de toestand van de woning van intrede.

NIEUWE HUURWET

Als verhuurder dien je ook rekening te houden met de nieuwe huurwet dewelke sinds 1 januari 2019 van kracht is.
Zo bestaat er een nieuwe regelgeving rond de huurwaarborg, de opzegging van een huurovereenkomst, registratie van een huurovereenkomst,…

Je kan hiervoor ook steeds beroep doen op een makelaarskantoor.

MAKELAAR

Een makelaar is op de hoogte van de rechten en plichten van huurder en verhuurder en is thuis in de nieuwe huurwet.
Hij leidt de verschillende kandidaat-huurders rond in de te verhuren woning en selecteert de voor u meest geschikte kandidaat-huurder.

Vastgoedplus helpt je hiermee graag op weg. Bij vragen, aarzel niet contact op te nemen met onze (ver)huurmedewerker Gilles Mandelings.