Wat is het postinterventiedossier ?

Wanneer je reeds een woning hebt aangekocht of verkocht, ben je wellicht al in aanraking gekomen met de term “postinterventiedossier” of PID. Maar wat is dat nu precies en waarom heb je dit nodig?

WAT

Het postinterventiedossier (PID) van een woning of gebouw omvat alle informatie en documenten die nuttig zijn om later werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze documenten omvatten ondermeer gegevens van de architect, veiligheidscoördinator en aannemers, bouwplannen, lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen, aanduidingen van nutsleidingen (elektriciteit, water, gas,… ), aankoopfacturen, garantiebewijzen en instructies voor onderhoud van elektrische toestellen,…

WIE

Elke woning of gebouw dat gebouwd werd na 1 mei 2001 moet verplicht over een postinterventiedossier beschikken. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als renovatiewerken aan bestaande woningen. Telkens wanneer er bouwwerken uitgevoerd worden na oprichting, moeten deze ook vermeld worden in het PID.

PID OPMAKEN

Het postinterventiedossier kan opgemaakt worden door de veiligheidscoördinator of de architect van de woning of het gebouw. Indien de eigenaar de werken zelf uitvoert, is hijzelf verantwoordelijk.

WAAROM

Het PID dient er voor te zorgen dat mensen die in een latere fase werkzaamheden uitvoeren aan de woning, dit op een veilige en gezonde manier kunnen doen. Hiervoor dienen ze de woning bouwkundig te kunnen ontleden.

VERKOOP

Het PID hoort bij de woning of gebouw en moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven. Wanneer een gebouw van eigenaar verandert, dient het PID aan de nieuwe eigenaar overhandigd te worden. Deze overhandiging wordt ook opgetekend in de verkoopakte.

Met vragen over het postinterventiedossier kan je steeds terecht bij jouw architect of de veiligheidscoördinator die het dossier heeft opgemaakt of aangevuld.