De Wet Breyne

Op 9 juli 1971 werd een nieuwe woningbouwwet in het leven geroep, beter bekend als de wet Breyne.

WET

Deze wet biedt jou als bouwer van een woning en als koper van een te bouwen woning een uitgebreide bescherming. De wet is echter enkel van toepassing wanneer je de volledige woning door één aannemer of promotor laat bouwen of de woning op plan koopt (sleutel op de deur).

GARANTIES

De Wet Breyne geeft je als toekomstige eigenaar enkele garanties:

  • bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot maximaal 5 % van de totale prijs bedragen;
  • strikte betalingsmodaliteiten: het saldo is opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de al uitgevoerde werken;
  • een vooraf vastgestelde totaalprijs;
  • de oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen moet liggen;
  • er is een verplichte waarborg die kan gaan tot 100 %;
  • strenge aansprakelijkheidsregels: de verkoper is niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, rust op hem.

De wet verwacht naast een algemene informatieverplichting van de notaris en de architect ook een bijzondere tussenkomst en controle.

Wanneer in de overeenkomst iets staat dat strijdig is met deze wet worden deze clausules als ongeschreven beschouwd.

BOUWEN MET VERSCHILLENDE AANNEMERS

Je kan als bouwer van een woning ook kiezen om met verschillende aannemers te werken en zelf afzonderlijke contracten af te sluiten voor onder meer de ruwbouw, dakwerken, verwarming, elektriciteit, schilderwerken,…

Dit houdt in dat u of uw architect zelf moet instaan voor de coördinatie van de werken en de coördinatie tussen de verschillende aannemers.

De Wet Breyne is in dit geval niet van toepassing.

Wil je een nieuwbouwwoning bouwen of kopen, laat je dan vooraf goed informeren opdat je jezelf goed beschermt.