Wat te doen als je aannemer failliet gaat?

Je hebt een bouwaannemer onder de arm genomen bij het bouwen of verbouwen van jouw woning, maar dan blijkt deze failliet te gaan…

Via het Belgisch Staatsblad kan je te weten komen of het faillissement effectief is uitgesproken en welke curator door de rechtbank werd aangesteld voor de afhandeling van het faillissement.

FAILLISSEMENT VOOR DE WERKEN

Wanneer je een contract hebt getekend maar de aannemer failliet gaat nog voor de werken van start zijn gegaan, dien je contact op te nemen met de curator die het faillissement behandelt zodat het contract met de aannemer op een correcte manier kan worden ontbonden.
Pas daarna kan je op zoek naar een andere aannemer.

VOORSCHOT

Had je reeds een voorschot betaald? Dan dien je daarnaast ook een aangifte van schuldvordering te doen in de hoop je geld terug te kunnen vorderen.

FAILLISSEMENT TIJDENS DE WERKEN

Wanneer het faillissement gebeurt tijdens de werken, ligt het echter iets moeilijker.
Het is eveneens van belang zo snel mogelijk het contract op een correcte manier te verbreken maar ook alle kosten, reeds uitgevoerde werken en de geleden schade dienen in rekening te worden gebracht. Dit doe je ook best samen met de architect en curator.

FAILLISSEMENT NA DE WERKEN

Zijn alle werken achter de rug maar zijn nog niet alle facturen betaald, dan zal je het resterend bedrag aan de curator dienen te betalen, niet aan de aannemer.
Dienen er nog kleine zaken afgewerkt te worden, dan kan je vragen of de curator deze nog wil laten uitvoeren of kan je proberen een regeling te treffen betreffende het nog te betalen verschuldigde bedrag.

DE WET BREYNE

Val je onder de Wet Breyne, dan sta je er iets beter voor. Deze woningbouwwet werd immers in het leven geroepen om je als bouwer bescherming te bieden op verschillende vlakken.

TIP: Van zodra je verneemt dat je aannemer failliet is, is het belangrijk geen facturen van hem meer te betalen en zo spoedig als mogelijk contact op te nemen met de curator.

Gerelateerde items (op tag)