Wat is mede-eigendom?

Wanneer er zich verschillende wooneenheden van verschillende eigenaars onder één dak bevinden, betekent dit dat er sommige delen eigen zijn en sommige gemeenschappelijk. Er is dan sprake van mede-eigendom.

Een aantal delen, zoals de inkom, het dak en de trappen of lift vallen hieronder.

VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

Om een aantal zaken vlot te laten verlopen, vraagt de wetgeving dat mede-eigenaars zich verenigen. Deze vereniging van mede-eigenaars of VME is een rechtspersoon die beschikt over 2 wettelijke organen: De Algemene Vergadering en de syndicus.

ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering dient minstens één keer per jaar samen te komen en neemt nagenoeg alle beslissingen. De Algemene Vergadering stelt in de meeste gevallen ook de syndicus aan.

Beslissingen zijn geldig wanneer minstens 50% van de mede-eigenaars aanwezig is of is vertegenwoordigd. Deze aanwezigen of zij die vertegenwoordigd worden, moeten ook minstens 50% van de aandelen vertegenwoordigen.

Ook wanneer bij de start van de Algemene Vergadering de aanwezigen of zij die vertegenwoordigd worden meer dan 3/4 van de aandelen in de gemeenschappelijke delen representeren, zijn beslissingen geldig.

SYNDICUS

De syndicus zorgt ervoor dat alle beslissingen, genomen door de Algemene Vergadering, ook effectief worden uitgevoerd.

Het takenpakket van de syndicus omvat het financiële, technische, administratief en communicatief beheer.

De syndicus kan één van de mede-eigenaars zijn maar in vele gevallen wordt gekozen voor een professionele syndicus om te vermijden dat er tussen de verschillende mede-eigenaars spanningen zouden ontstaan. Ook de aanstelling van een advocaat-syndicus bestaat tot de mogelijkheden.

RAAD VAN MEDE-EIGENDOM

Wanneer er meer dan 20 kavels in het gebouw zijn, dan moet er ook een raad van mede-eigendom worden opgericht (dit is facultatief in een mede-eigendom met minder dan 20 kavels). Deze raad bestaat uit mede-eigenaars en wordt aangeduid door de Algemene Vergadering.

De raad van mede-eigendom ziet erop toe dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert.

Ben je van plan een appartement te kopen, informeer dan zeker even bij de notaris betreffende de statuten van de VME en de kosten die verbonden zijn aan de gemeenschappelijke delen in het gebouw.

Ons Vastgoedplus-team staat je ook altijd graag met raad en daad bij!