ERFRECHT: WAT GEBEURT ER MET DE GEZINSWONING WANNEER ÉÉN VAN DE PARTNERS OVERLIJDT?

Als je als partners samen een woning bezit, als gehuwd stel, wettelijk samenwonend of gewoon samenwoont,… waarop heb je dan recht wanneer één van beiden overlijdt?

Met deze vraag ben je meestal niet bezig wanneer je jong bent en het leven nog volledig voor je ligt, maar wat als…

GEHUWD

Indien je gehuwd bent, speelt het wettelijk erfrecht indien er geen andere regeling werd vastgelegd in een huwelijkscontract of testament.
Zo heeft de langstlevende partner een “reserve”, een minimaal erfdeel. De langstlevende heeft altijd recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Dat wil zeggen dat de langstlevende in de gezinswoning kan blijven wonen.

WETTELIJK SAMENWONEND

Wettelijk samenwonende partners hebben een beperkt erfrecht tegenover elkaar.
De langstlevende partner erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Het vruchtgebruik over de gezinswoning kan echter via een testament ontnomen worden. Bij gehuwden kan dat niet.

FEITELIJK SAMENWONEND

Partners die feitelijk samenwonen, hebben geen rechten of plichten tegenover elkaar.
Ze genieten van een zeer flexibele samenlevingsvorm. Ze hebben dus ook geen erfrecht. Samenwonenden kunnen wel, net als gehuwden, een regeling treffen met betrekking tot hun erfrecht en financiële bescherming door middel van een samenlevingscontract of testament.

Wat betreft het erfrecht is er sinds 1 september 2018 één en ander veranderd. Jezelf informeren is dus zeker de boodschap. Praat hierover met jouw notaris.