Moet je meebetalen voor de tuinafsluiting van je buur?

Het is niet verplicht een tuinafsluiting te plaatsen maar wanneer jouw buur meer privacy wenst of wil vermijden dat de hond steeds bij jou de tuin in loopt is een tuinafsluiting een must.

BURGERLIJK WETBOEK

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedere eigenaar het recht heeft om zijn/haar eigendom af te sluiten. Dat Burgerlijk Wetboek stelt ook dat in steden en voorsteden, iedereen zijn/haar buur kan verplichten om mee te dragen in de kosten van het plaatsen en herstellen van de afsluiting.

VOORWAARDEN

Het verplicht delen van de kosten geldt enkel in steden en voorsteden en het moet gaan om een stenen of betonnen muur die tussen huizen, binnenplaatsen of tuinen wordt geplaatst.
De vraag om mee te betalen moet gebeuren vooraleer de afsluiting wordt geplaatst. De afsluiting dient zich eveneens op de scheidingslijn te bevinden.
Beide buren dienen dan de helft van de grond af te staan en bij te dragen in de kosten.

WANNEER NIET BETALEN

Wanneer de afsluiting op het perceel van de buur in kwestie staat of wanneer de vraag komt nadat de afsluiting werd geplaatst, ben je niet verplicht om mee te betalen. Je dient immers mee inspraak te hebben over de aard van de afsluiting, de kostprijs en dergelijke meer.
Voor wat betreft een draadafsluiting bestaat er geen wettelijke regeling en zijn er geen verplichtingen opgelegd.

EIGENAAR

Wanneer jouw buur de tuinafsluiting op eigen houtje plaatst en bekostigd, is hij de volledige eigenaar en bepaalt hij/zij hoe deze eruit ziet. Wil je later zelf iets tegen de omheining bevestigen, dan dien je een overnamesom te voorzien.

Het is steeds aangewezen samen te overleggen over de plannen. Een goede buur blijft immers beter dan een verre vriend.